zpět na seznam

STAVEBNÍ PROJEKTY V NÁVAZNOSTI NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

odborný seminář

Datum a místo konání:
4. 3. 2010 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

Pořádáno ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO). logo pkpo

 

 • POŽÁRNÍ PREVENCE - Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT:

Požárně bezpečnostní řešení jako základní předepsaná projektová dokumentace, její součásti a navržená opatření. Nejčastější závady ve stavebních konstrukcích vlivem návrhu ve stadiu projektování, použití materiálu, provedené montáže a převzetí dokončených prací bez důsledné kontroly. Porovnání navržených opatření s požární legislativou. Chybné příklady v jednotlivých stadiích realizace stavebních konstrukcí z požárního hlediska.

 

 • ODVODY KOUŘE A TEPLA - František Kregl, prezident PKPO:

Přednáška o odvodech kouře a tepla je zaměřena na moderní technologie používané k odvodu kouře a tepla u moderních prosklených budov. Jedná se o systém střešních a fasádních oken ze systémových profilů, certifikovaných dle EN 12101-2. V přednášce jsou vysvětleny jednotlivé zkoušky výrobků vycházející z požadavků EN 12101-2 včetně názorných ukázek a vysvětlení principu SHEV.

 

 • HASICÍ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU - Ing. František Chuděj, Pyroservis, a.s.:

Způsob stanovení počtu HP v domech pro bydlení. Vhodné typy hasicích přístrojů. Zdroje požární vody. Vnitřní hydrantové systémy a požární potrubí v domech pro bydlení.

 

 • ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) - Ing.Mjr. Zdeněk Hošek, GŘ HZS ČR:

Systémy elektrické požární signalizace jsou jedním z pilířů aktivní požární ochrany. Jedná se o soubor moderních sofistikovaných technologií, tvořících skupinu vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, které se zásadním způsobem podílí na ochraně majetku, osob i zvířat před požáry. Zajišťují včasnou detekci a lokalizaci požáru a následně pak předání poplachové informace předurčeným jednotkám požární ochrany. Příspěvek je zaměřen na technické podmínky a zásady požárně bezpečnostního řešení při navrhování těchto požárně bezpečnostních zařízení.

 

 • POŽÁRNÍ PROSTUPY INSTALACÍ A TĚSNĚNÍ SPÁR - Ing. Petr Kejklíček, Promat s.r.o.:

- úvod, proč těsnit, požadavky norem
- těsnění prostupů TZB instalací (kov, plast,. aj.) a VZT potrubí
- těsnění prostupů elektroinstalací, včetně revizních dvířek s požární odolností
- protipožární těsnění stavebních a dilatačních spár
U všech těchto podkapitol budou uvedeny správné a chybné řešení v praxi.

 

                                   Program:

                                   08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

                                   09:00 - 13:00 Přednášky

                                   O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
                                   Konec semináře je orientační.


                                   Poplatek:
                                   Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
                                   Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

                                   Bodové ohodnocení:
                                   Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

                                   Uzávěrka přihlášek:
                                   Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

                                   Související odkazy: