zpět na seznam

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ BOZP VE VZTAHU K ODD. 5. ZÁKONÍKU PRÁCE

povinné školení

Datum a místo konání:
11. 3. 2010 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

Mgr. Jiří Tesař, osoba odborně způsobilá:

- Předcházení ohrožení života a zranění při práci

- Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců

- Aktuální legislativa

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování povinného školení vystavené osobou odborně způsobilou.

 

                                   Program:

                                   08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

                                   09:00 - 13:00 Přednášky

                                   O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
                                   Konec semináře je orientační.


                                   Poplatek:
                                   Vstupné: 990,-Kč za osobu.
                                   Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

                                   Bodové ohodnocení:
                                   Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

                                   Uzávěrka přihlášek:
                                   Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

                                   Související odkazy: