zpět na seznam

OBNOVA PAMÁTEK 2010 - SOUČASNÁ TVORBA V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ

10. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi

Datum a místo konání:
23. - 24. 3. 2010 - úterý a středa - od 9 do 18 h
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 mapka
Dopravní spojení: konečná stanice metra "Dejvická" na lince "A"

Konference se zaměřuje na problematiku novostaveb v historických částech městských sídel a pokusí se nastínit cesty k souznění tradičního a soudobého stavitelství. Přednášky doplní ukázky zdařilých realizací i projektů.

Program je určen všem, kteří se ve své praxi setkávají se začleňováním moderní architektury do původní zástavby, tedy pro architekty, techniky, historiky, památkáře, pracovníky veřejné správy, představitele stavebních firem aj.

Uzávěrka přihlášek:
12. 3. 2010 nebo při naplnění kapacity sálu

Záštita a spolupráce:

        • Národní památkový ústav - ústřední pracoviště
        • Český národní komitét ICOMOS
        • Fakulta architektury ČVUT v Praze

                • Program přednášek - 23. 3. 2010
                 úterý od 9 do cca 17 hodin - Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

                 Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o.:
                 ZAHÁJENÍ

                 Ing.arch. Naďa Goryczková - generální ředitelka NPÚ:
                 ÚVODNÍ SLOVO

                 Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. - Ústav dějin umění AV ČR:
                 CENA KLUBU ZA STAROU PRAHU ZA NOVOSTAVBU V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ

                 Prof. Ing.arch. Matúš Dulla, DrSc. - FA ČVUT:
                 PRIEPASŤ MEDZI KREATIVITOU A KONZERVATIVIZMOM

                 PhDr. Petr Kroupa - ředitel NPÚ ú.o.p. v Brně:
                 HISTORICKÉ PROSTŘEDÍ - UTOPIE NEBO REALITA?

                 10:35 - 11:00 přestávka

                 Ing.arch. Věra Kučová - odborná náměstkyně generální ředitelky, NPÚ ústřední pracoviště:
                 SOUDOBÁ TVORBA V PROSTŘEDÍ PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ JAKO MEZINÁRODNĚ AKTUÁLNÍ TÉMA

                 Doc. PhDr. Josef Štulc - NPÚ ústřední pracoviště:
                 OCHRANA HISTORICKÝCH MĚST NA ROZCESTÍ. K MEZINÁRODNÍ DISKUSI O HISTORICKÉ MĚSTSKÉ KRAJINĚ A NOVÉ TOLERANCI VŮČI ZMĚNÁM

                 Prof. Ing.arch. Ladislav Lábus - FA ČVUT:
                 STAVBY V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ

                 12:15 - 12:45 diskuze k dopolední části
                 12:45 - 13:45 oběd

                 Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc. - rektor Akademie výtvarných umění v Praze:
                 NOVOSTAVBY V HISTORICKÉM JÁDRU PRAHY - MOŽNÉ PŘÍSTUPY A LETMÁ BILANCE POSLEDNÍCH LET

                 Mgr. Martin Strakoš - NPÚ ú.o.p. v Ostravě:
                 OSTRAVSKÁ HISTORICKÁ CENTRA: JEJICH VÝVOJ A NOVÁ ARCHITEKTURA

                 Ing.arch. Karel Doležel & Ing.arch. Roman Čerbák - NPÚ ú.o.p. v Brně:
                 SOUČASNÉ PROJEKTY A REALIZACE V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI BRNO

                 15:00 - 15:20 přestávka

                 Mgr. František Chupík - náměstek ředitele pro výkon památkové péče, NPÚ ú.o.p. v Olomouci:
                 TŘI PLÁNOVANÉ NOVOSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE OLOMOUC

                 Ing.arch. Petr Hájek - Petr Hájek Architekti:
                 ARCHITEKTURA V PAMÁTKOVÉM PROSTŘEDÍ: HŠH ARCHITEKTI

                 Ing.arch. Martin Kusý - Architekti BKPŠ, spol. s.r.o.:
                 TVORBA ARCHITEKTOV BKPŠ V HISTORICKÝCH ÚZEMIACH

                 16:35 - 17:00 diskuze k odpolední části


                 Program exkurzí - 24. 3. 2010

                 středa dopoledne

                  • Novostavby v historickém centru Prahy
                   (Nová scéna Národního divadla - Albatros - Máj - Zlatý kříž - Myslbek - Nová budova Národního muzea aj.)
                   Čas a délka prohlídky: 10:00 h, cca 1,5 h
                   Průvodce: Bc. Karel Ksandr - náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost, Národní muzeum
                  • Národní technická knihovna v Praze 6
                   (zvláštní cena poroty soutěže Best of Realty)
                   Časy a délky prohlídek: 10:00 a 11:00, 1h
                   Průvodci: Mgr. Akad. Arch. Roman Brychta nebo Ing.arch. Petr Lešek - projektil architekti s.r.o.
                  • Classic 7 Business Park, Praha 7
                   (rekonstrukce a konverze bývalého holešovického Akciového parního mlýna - Stavba roku 2009)
                   Čas a délka prohlídky: 10:00 h, cca 1,5 h
                   Průvodce: Ing. Jiří Vlasák - Project Coordinator, AFI EUROPE
                  • Nová oranžérie v Královské zahradě na Hradčanech
                   (podle návrhu architektky Evy Jiřičné)
                   Čas a délka prohlídky: 11:00 h (změna !), cca 1 h
                   Průvodce: Ing.arch. Zdeněk Lukeš - Kancelář prezidenta republiky
                    • Z kapacitních důvodů se mohou zúčastnit jen návštěvníci přednášek, a to pouze jedné z nabízených exkurzí.

                     Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu konference.

                     Uzávěrka přihlášek:
                     12. 3. 2010 nebo při naplnění kapacity sálu


                     Poplatky:
                     Přednášky dne 23. 3. pro zaměstnance NPÚ: 1.090,-Kč (včetně sborníku)
                     Přednášky dne 23. 3. pro ostatní posluchače: 1.690,-Kč (včetně sborníku)
                     Oběd dne 23. 3.: 180,-Kč
                     Exkurze dne 24. 3.: 100,-Kč (pouze pro účastníky přednášek)
                     Sborník navíc: 300,-Kč
                     Ceny jsou vč. DPH.


                     Akreditace:

                    • Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT
                    • Průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků

                    • Doprovodná výstava a prezentace firem: 
                     Přihlášku k prezentaci firmy na doprovodné výstavě nebo inzercí ve sborníku vám zašleme na vyžádání.

                     Související dokumenty:

                     Související odkazy: