zpět na seznam

JAK PŘEVZÍT BEZ ZÁVAD KOUPENÝ BYT NEBO DŮM DO VLASTNICTVÍ

odborný seminář

Datum a místo konání:
8. 4. 2010 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
 

 • VADY VIDITELNÉ A VADY SKRYTÉ - Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT:

- Hlavní příčiny závad: nedostatečná kontrola a špatná koordinace výrobních plánů.

- Specifické příčiny závad: chyby v projektové dokumentaci, chyby v provádění, chyby v užívání objektu a jeho údržbě, chyby a nedostatky v předpisech.

- Vady skryté: např.stavebně-fyzikální nedostatky bytu (tepelné mosty, akustika a osvětlení bytu); zakryté chyby v podlahách, podhledech a příčkách; zabudovaná vlhkost a přítomnost radonu atd.

- Vady viditelné: některé se mohou projevit bez změny funkce konstrukce (např. geometrické nepřesnosti, estetické nerovnosti atd.) nebo ohrožují svou nefunkčností užívání bytu (nefunkčnost výplňových otvorů včetně kování, chybějící spádování a odtok vody z podlahy, popř. ze střechy, nestabilní zábradlí, kluzký povrch podlahy, záměna rozvodů teplé a studené vody).

 

 • PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z PŘEDÁVÁNÍ BYTŮ ZÁKAZNÍKŮM - Jiří Davidenko, BEMETT, a.s.:

- Předávání bytů v bytových souborech do 200 bytů a bytů ve vícebytových rodinných domech.

- Prohlídky bytů před dokončením.

- Vady z předání - předávací protokoly.

- Reklamační vady zjevné a skryté.

 

 • POSTUP PŘI PŘEVZETÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ NOVOSTAVBY - Ing. Jiří Tencar, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT:

- Rezervační smlouva + smlouva o smlouvě budoucí + kupní smlouva = řešení systému předání např. znaleckým posudkem nebo zprávou o rozestavenosti.

- Posudek nebo zpráva o rozestavenosti od nezávislého znalce.

- Reklamace společenství vlastníků na společné částí domu.

- Co do společných částí domu patří?

- Několik příkladů z praxe.

 

                                                                                                                                         Program:

                                                                                                                                         08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

                                                                                                                                         09:00 - 13:00 Přednášky

                                                                                                                                         O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
                                                                                                                                         Konec semináře je orientační.


                                                                                                                                         Poplatek:
                                                                                                                                         Vstupné: 990,-Kč za osobu.
                                                                                                                                         Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

                                                                                                                                         Bodové ohodnocení:
                                                                                                                                         Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

                                                                                                                                         Uzávěrka přihlášek:
                                                                                                                                         Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

                                                                                                                                         Související odkazy: