zpět na seznam

ÚDRŽBA HISTORICKÝCH STAVEB

odborný seminář

Datum a místo konání:
14. 4. 2010 - středa - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
 

 • KAMENNÉ ZDIVO - Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT:

Faktory ovlivňující trvanlivost kamene (vliv korozivních účinků povětrnosti na trvanlivost povrchu, nasákavost a struktura kamene, objemové změny při cyklickém kolísání teploty, změna solí vyskytujících se uvnitř kamene, povrchové krusty atd.). Sanace poškozeného kamenného zdiva - zpevněním a konzervací povrchových vrstev, opravou porušené části zatmelením. Příklady porušeného kamene z praxe.

 

 • OMÍTKY - Ing.arch. Miloš Solař, NPÚ ústřední pracoviště:

Základní praktické i teoretické zásady obnovy omítek, význam užitých materiálů a technologií pro vzhled a způsob stárnutí. Co a proč je konkrétně předmětem památkové ochrany. Historická a výtvarná hodnota omítek.

 

 • DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE - Ing. Jiří Bláha, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR:

Konstrukční ochrana historických dřevěných konstrukcí - význam správné údržby a preventivní péče, nedestruktivní diagnostika skrytého poškození, přiměřená sanační a statická opatření při opravách narušených částí, nejčastější chyby a závady.

 

 • STŘEŠNÍ KRYTINY - Ing. Radek Kratochvíl, Kratochvíl střechy s.r.o.:

Druhy tradičních střešních krytin a jejich údržba, navrhování a provádění oprav a rekonstrukcí, chyby při pokládce krytin, příklady z praxe.

 

                                                                                                                                         Program:

                                                                                                                                         08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

                                                                                                                                         09:00 - 13:00 Přednášky

                                                                                                                                         O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
                                                                                                                                         Konec semináře je orientační.


                                                                                                                                         Poplatek:
                                                                                                                                         Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
                                                                                                                                         Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

                                                                                                                                         Bodové ohodnocení:
                                                                                                                                         Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

                                                                                                                                         Uzávěrka přihlášek:
                                                                                                                                         Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

                                                                                                                                         Související odkazy: