zpět na seznam

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE STAVEBNICTVÍ

odborný seminář

Datum a místo konání:
20. 5. 2010 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
Mgr. Tomáš Machurek, spoluautor návrhu zákona č. 137/2006 Sb. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář:

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byl novelizován zákony č. 281 a 417/2009 Sb. Ke změnám došlo v oblasti námitek a především v přílohách zákona (seznamy služeb, stavební činnosti).

    • Aktuální změny v legislativě v oblasti veřejných zakázek
    • Vymezení základních pojmů z hlediska možných výkladových problémů:
        • - veřejná zakázka (druhy, finanční limity)

         - zadavatelé (kategorie, centrální zadavatel)

         - dodavatelé

            • Zadávací dokumentace, technické podmínky
            • Kvalifikace:
                • - oblasti kvalifikace

                 - způsoby prokazování a posouzení kvalifikace

                    • Zadávací řízení:
                        • - druhy

                         - průběh zadávacích řízení (otevírání, posouzení hodnocení nabídek)

                         - uzavření smlouvy

                         - zrušení zadávacího řízení

                         - veřejné zakázky malého rozsahu

                            • Rámcové smlouvy, opční právo, zadávání částí veřejných zakázek
                            • Opravné prostředky, dohledová činnost ÚOHS

                                •  

                                 Program:

                                   08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

                                   09:00 - 13:00 Přednášky

                                     O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
                                     Konec semináře je orientační.


                                     Poplatek:
                                     Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
                                     Ceny jsou uvedeny včetně DPH.


                                     Bodové ohodnocení:
                                     Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

                                     Uzávěrka přihlášek:
                                     Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

                                     Související odkazy: