zpět na seznam

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

odborný seminář

Datum a místo konání:
23. 4. 2012 - pondělí - od 8:30 do 15:00 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Velká novela zákona vstupuje v účinnost od 1. 4. 2012 !!!

Přednášející a obsah semináře:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Přednášející je spoluautorem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a působil několik let jako certifikovaný lektor Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám v oblasti zákona o veřejných zakázkách. 

 • Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb.
 • Vymezení pojmu veřejná zakázka (co to je a „k čemu to je“)
 • Druhy veřejných zakázek a dopady vadného vymezení
 • Finanční limity a stanovení předpokládané hodnoty, riziková místa
 • (Ne) zákonné dělení veřejných zakázek
 • Postupy v případě výběrových řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
 • Kvalifikace dodavatelů – na co si dát pozor
 • Zadávací dokumentace/podmínky výběrového řízení – povinné, obvyklé a vhodné náležitosti
 • Postupy v zadávacích řízeních
 • Hodnocení nabídek – metody a rizika
 • Další zákonné instituty – rámcové smlouvy, opční právo
 • Další riziková místa při realizaci výběrových řízení
 • Opravné prostředky
 • Příklady z praxe
 • Dotazy, diskuse

 

Program:

08:00 - 08:30 Prezence posluchačů
08:30 - 11:30 Školení
11:30 - 12:00 Přestávka na oběd
12:00 - 15:00 Školení

                                 O přestávkách podáváme zdarma občerstvení. Na oběd se lze stravovat v okolních restauracích.
                                 Konec semináře je orientační.
                                 Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


                                 Akreditace:
                                 Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.


                                 Poplatek:
                                 2.290,-Kč za osobu.
                                 Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

                                 Uzávěrka přihlášek:
                                 Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.