zpět na seznam

CYKLUS PORUCHY A SANACE - ČÁST ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

odborný seminář

Datum a místo konání:
1. 10. 2010 - pátek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

 • Příčiny poruch z hlediska inženýrské geologie - RNDr. Jan Schröfel, Fakulta stavební ČVUT

 • Vliv podzemní vody na základové konstrukce - Doc.Dr.Ing. Luboš Podolka, Fakulta stavební ČVUT

 • Příčiny poruch základů ze statického hlediska - Ing. David Kupilík, statik, Ingutis spol. s r.o.

 • Příčiny poruch základů z fyzikálního a biologického hlediska - Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT

 • Sanace základových konstrukcí - Ing. Jan Sochůrek, statik, Ingutis spol. s r.o.


  • Program:

   08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

   09:00 - 13:00 Přednášky

   O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
   Konec semináře je orientační.
   Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


   Akreditace:
   Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků).
   Celoživotní vzdělávání členů ČKA (Česká komora architektů).

   Poplatek:
   Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
   Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

   Uzávěrka přihlášek:
   Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.