zpět na seznam

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

odborný seminář

Datum a místo konání:
7. 10. 2010 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
Mgr. Tomáš Machurek - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
- spoluautor návrhu zákona o veřejných zakázkách
- certifikovaný lektor Ministerstva pro místní rozvoj pro zákon o veřejných zakázkách


Od 15. 9. 2010 nabývá účinnosti komplexní novela zákona o veřejných zakázkách, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Hlavním důvodem je posílení transparentnosti veřejných zakázek a nastavení jednodušších a jasnějších pravidel pro nakládání s veřejnými prostředky.

    • Velká novelizace roku 2010
    • Zadávací dokumentace
    • Kvalifikace
    • Zadávací řízení a jejich průběh
    • Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
    • Rámcové smlouvy
    • Opce a opční právo
    • Dělení veřejných zakázek na části
    • Opravné prostředky, přezkum
    •  

         Program:

         08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

         09:00 - 12:00 Školení

         12:00 - 13:00 Přestávka na oběd

                                         13:00 - 16:00 Školení

                                                                         O přestávkách podáváme zdarma občerstvení. Na oběd se lze stravovat v okolních restauracích.
                                                                         Konec semináře je orientační.
                                                                         Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


                                                                         Akreditace:
                                                                         Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků).
                                                                         Celoživotní vzdělávání členů ČKA (Česká komora architektů).
                                                                         Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (akreditace Ministerstva vnitra).

                                                                         Poplatek:
                                                                         Vstupné: 2.290,-Kč za osobu.
                                                                         Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

                                                                         Uzávěrka přihlášek:
                                                                         Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.