zpět na seznam

ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI

odborný seminář

Datum a místo konání:
19. 10. 2010 - úterý - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Martin Zídek, KÚ Středočeský kraj
Mgr. Jiří Klusoň, Ministerstvo kultury ČR

  • Vztah stavebního zákona a zákona o státní památkové péči
  • Památková péče a územní plánování
  • Zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech
  • Sankce podle památkového zákona

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.
Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


Akreditace:
Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků).
Celoživotní vzdělávání členů ČKA (Česká komora architektů).
Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (akreditace Ministerstva vnitra).

Poplatek:
Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.