zpět na seznam

JAK VYBRAT VHODNÝ OBJEKT PRO STŘEŠNÍ NÁSTAVBU

odborný seminář

Datum a místo konání:
20. 10. 2010 - středa - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

  • Konstrukční řešení - Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT
  • Statické řešení - Doc.Dr.Ing. Luboš Podolka, Fakulta stavební ČVUT
  • Architektonické řešení - Ing.arch. Věra Suchá, Fakulta stavební ČVUT
  • Ekonomické řešení - Doc.Ing. Václav Beran, DrSc., Fakulta stavební ČVUT
  • Povolovací procesy podle stavebního zákona ve vztahu k provádění střešních nástaveb - JUDr. Stanislav Malý, Česká společnost pro stavební právo

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.
Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


Akreditace:
Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků).
Celoživotní vzdělávání členů ČKA (Česká komora architektů).

Poplatek:
Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.