zpět na seznam

NAVRHOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO PROSTŘEDÍ DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009

odborný seminář

Datum a místo konání:
2. 11. 2010 - úterý - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
Doc. Ing.arch. Irena Šestáková - vedoucí Ústavu nauky o budovách, FA ČVUT

Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která vešla v platnost v listopadu roku 2009, má již řadu kritiků, v některých bodech je dokonce v rozporu s platnými zákony. Cílem semináře proto není pouze doslovně citovat tuto vyhlášku, ale upozornit na některé její podstatné části a okomentovat je tak, aby si každý mohl ujasnit, co je třeba vědět, aby mohlo vzniknout prostředí respektující potřeby všech členů společnosti, do které neodmyslitelně patří také osoby s omezenou schopností pohybu či osoby se smyslovým nebo mentálním handicapem.

Přednáška bude doplněna ukázkami vhodných řešení.

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

Konec semináře je orientační.
O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


Akreditace:
Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků).
Celoživotní vzdělávání členů ČKA (Česká komora architektů).

Poplatek:
Vstupné: 1.090,-Kč za osobu.
Vstupné vč. publikace: 1.249,-Kč za osobu

(I. Šestáková: "Budovy bez bariér" - 159,-Kč, tedy 20% sleva proti katalogové ceně)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Díky spolupráci s nakladatelstvím Grada Publishing si budete moci v průběhu semináře zakoupit i další odborné publikace se slevou 15% proti katalogovým cenám.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.