zpět na seznam

ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

odborný seminář

Datum a místo konání:
9. 11. 2010 - úterý - od 9 do 16 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
Ing. Josef Ladra, Ing. Václav Pospíchal, PhD. - Fakulta stavební ČVUT v Praze

 • Smluvní vztah TDI a stavebníka
 • Pracovní náplň funkce TDI v celém procesu výstavby (včetně dopadu nových právních předpisů na práci TDI)
 • Výkony TDI před zahájením realizace (práce v projekční fázi)
 • Výkony TDI při výběru zhotovitele a během provádění stavby
 • Dokumentování kontrolních činností
 • Přejímka a kolaudace
 • Autorský dozor a TDI

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností !!!

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

09:00 - 12:00 Školení

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd

     13:00 - 16:00 Školení

         O přestávkách podáváme zdarma občerstvení. Na oběd se lze stravovat v okolních restauracích.
         Konec semináře je orientační.
         Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


         Akreditace:
         Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků).
         Celoživotní vzdělávání členů ČKA (Česká komora architektů).

         Poplatek:
         Vstupné: 2.090,-Kč za osobu.
         Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

         Uzávěrka přihlášek:
         Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.