zpět na seznam

CYKLUS PORUCHY A SANACE - ČÁST NOSNÉ ZDIVO A KOMÍNY

odborný seminář

Datum a místo konání:
3. 12. 2010 - pátek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře: 

  • Statické poruchy nosného zdiva a jejich sanace - Doc.Dr.Ing. Luboš Podolka, Fakulta stavební ČVUT
  • Koroze nosného zdiva v atmosférickém prostředí - Doc.Ing.Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT
  • Poruchy v důsledku tepelně-vlhkostních změn - Ing. Běla Stibůrková, CSc., Fakulta stavební ČVUT
  • Vady zateplení nosných stěn - Ing. Marek Pokorný, Fakulta stavební ČVUT
  • Poruchy komínů a možné způsoby sanace - Ing. Jiří Vrba, Schiedel a.s.

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.
Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


Akreditace:
Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků).
Celoživotní vzdělávání členů ČKA (Česká komora architektů).

Poplatek:
Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.