zpět na seznam

STAVEBNÍ ZÁKON - ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

odborný seminář

Datum a místo konání:
25. 11. 2010 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Václava Koukalová - Česká společnost pro stavební právo 
  • Nejdůležitější změny ve stavebním zákoně - části stavební řád
  • Umisťování staveb a zařízení
  • Stavební řízení
  • Územní řízení
  • Ohlašování a povolování staveb
  • Vznik práva k užívání stavby
  • Správní delikty
  • Autorizovaný inspektor
  • Odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.
Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


Akreditace:
Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků).
Celoživotní vzdělávání členů ČKA (Česká komora architektů).
Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (akreditace Ministerstva vnitra).

Poplatek:
Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.