zpět na seznam

NOVELA VODNÍHO ZÁKONA

odborný seminář

Datum a místo konání:
14. 10. 2010 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

 • Jaroslava Nietscheová, promovaná právnička - členka Výkladové komise pro vodní zákon Ministerstva zemědělství, členka Rozkladové komise Ministerstva zemědělství
 • Ing. Michal Krátký - spoluautor nového vodního zákona včetně jeho velké novely a prováděcích předpisů k němu


Od 1. 8. 2010 nabývá účinnosti velká novela vodního zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon). Zákon implementuje aktuální požadavky evropské legislativy v oblasti ochrany vod. Na přípravě spolupracovalo Ministerstvo životního prostředí s Ministerstvem zemědělství.

 

Obsahem školení budou především nová ustanovení o:

 • nakládání s vodami
 • povolování vodních děl
 • kompetencích vodoprávních úřadů
 • pokutách za porušení povinností ve vodním hospodářství

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

09:00 - 12:00 Školení

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd

         13:00 - 16:00 Školení

                 O přestávkách podáváme zdarma občerstvení. Na oběd se lze stravovat v okolních restauracích.
                 Konec semináře je orientační.
                 Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


                 Akreditace:
                 Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků).
                 Celoživotní vzdělávání členů ČKA (Česká komora architektů).
                 Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (akreditace Ministerstva vnitra).

                 Poplatek:
                 Vstupné: 2.290,-Kč za osobu.
                 Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

                 Uzávěrka přihlášek:
                 Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.