zpět na seznam

REALIZACE BEZBARIÉROVÉHO PROSTŘEDÍ PRO ZRAKOVĚ A POHYBOVĚ POSTIŽENÉ

odborný seminář

Datum a místo konání:
22. 2. 2011 - úterý - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:


Petr Lněnička - SONS a Metroprojekt Praha a.s.

 • principy a postupy, prvky, užití prvků, materiály
 • právní a technické prostředí
 • pozemní stavby
 • pozemní komunikace,
 • zastávky veřejné dopravy, terminály
 • orientační systémy
 • informační systémy
 • realizace staveb,
 • dokumentace pro ÚR, doporučený způsob zapracování požadavků na úpravy pro NS
 • projektová dokumentace, vyžadovaný způsob zapracování požadavků na úpravy pro NS


Doc. Ing.arch. Irena Šestáková - vedoucí Ústavu nauky o budovách, FA ČVUT:

 • základní pojmy a základní prvky pro bezbariérového užívání staveb
 • řešení parteru a přístupů do staveb, parkování
 • stavby občanského vybavení
 • bytové domy, upravitelné byty a byty zvláštního určení 
 • stavby pro výkon práce


                                                                   Program:

                                                                   08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

                                                                   09:00 - 13:00 Přednášky

                                                                   O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
                                                                   Konec semináře je orientační.
                                                                   Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".

                                                                   Akreditace:

                                                                   Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.


                                                                   Poplatek:
                                                                   Vstupné: 1.090,-Kč za osobu.
                                                                   Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

                                                                   Uzávěrka přihlášek:
                                                                   Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.