zpět na seznam

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

odborný seminář

Datum a místo konání:
24. 2. 2011 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
Mgr. Tomáš Machurek - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
- spoluautor návrhu zákona o veřejných zakázkách
- certifikovaný lektor Ministerstva pro místní rozvoj pro zákon o veřejných zakázkách


Od 15. 9. 2010 platí komplexní novela č. 179/2010 Sb. zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Hlavním důvodem je posílení transparentnosti veřejných zakázek a nastavení jednodušších a jasnějších pravidel pro nakládání s veřejnými prostředky.

 • Velká novelizace roku 2010
 • Zadávací dokumentace
 • Kvalifikace
 • Zadávací řízení a jejich průběh
 • Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
 • Rámcové smlouvy
 • Opce a opční právo
 • Dělení veřejných zakázek na části
 • Opravné prostředky, přezkum

 

     Program:

     08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

     09:00 - 12:00 Školení

     12:00 - 13:00 Přestávka na oběd

                                     13:00 - 16:00 Školení

                                                                     O přestávkách podáváme zdarma občerstvení. Na oběd se lze stravovat v okolních restauracích.
                                                                     Konec semináře je orientační.
                                                                     Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


                                                                     Akreditace:
                                                                     Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.


                                                                     Poplatek:
                                                                     Vstupné: 2.290,-Kč za osobu.
                                                                     Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

                                                                     Uzávěrka přihlášek:
                                                                     Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.