zpět na seznam

OBNOVA PAMÁTEK 2011 - CO S ARCHITEKTUROU 60. A 70. LET 20. STOLETÍ?

11. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi

Datum a místo konání:
22. - 23. 3. 2011 - úterý a středa - od 9 do 18 h
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 mapka
Dopravní spojení: konečná stanice metra "Dejvická" na lince "A"

Uzávěrka přihlášek:
Při naplnění kapacity sálu. Sborník ZDARMA pro přihlášené do 11. 3. 2011 !

Záštita a spolupráce:


Přípravný výbor konference:

Ing.arch. Naďa Goryczková - generální ředitelka NPÚ
Doc.PhDr. Josef Štulc - NPÚ ústřední pracoviště / ČNK ICOMOS
PhDr. Benjamin Fragner - FA ČVUT
Prof.Ing.arch. Matúš Dulla, DrSc. - FA ČVUT / ÚSTARCH SAV Bratislava
Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o.


Program přednášek dne 22. 3. 2011 - úterý - od 9 do cca 18 h:
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 

zahájení 09:00

A/ ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ:
Ing.arch. Naďa Goryczková, generální ředitelka NPÚ
Doc.PhDr. Josef Štulc, NPÚ ústřední pracoviště / ČNK ICOMOS

B/ HODNOCENÍ A STAV OCHRANY:

Doc.PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ústav dějin umění AV ČR:
Filozoficko-historický pohled na blízkou minulost.

Prof.PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Ústav dějin umění AV ČR:
Poválečná architektura a problémy ochrany.

Mgr. Martin Strakoš, NPÚ ú.o.p. v Ostravě:
Pozdnímu modernismu na stopě. Proč a jak památkově chránit či nechránit architekturu 2. poloviny 20. století.

přestávka 10:30 - 10:45


Doc.PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., FA ČVUT:
Česká architektura šedesátých let, její místo v kontextu vývoje české a evropské architektury a význam diskuze o těchto stavbách.

Prof.Ing.arch. Matúš Dulla, DrSc., FA ČVUT / ÚSTARCH SAV Bratislava:
Jsou to vůbec památky? Architektonické památky 60. let na Slovensku a problémy jejich udržení.

diskuze k dopolední části 11:35 - 12:00
přestávka na oběd cca 12:00 - 13:00

C/ PŘÍKLADY REALIZACÍ A OBNOV:

Ing.arch. Petr Vorlík, PhD., FA ČVUT:
Možnosti a limity péče o architekturu šedesátých let - na pozadí příkladu poválečné dostavby areálu ČVUT v Praze-Dejvicích.

Bc. Karel Ksandr, generální ředitel NTM:
Od Bruselu k Federálu, aneb rozdílný přístup k záchraně kulturních památek 2. pol. 20. století.

PhDr. Benjamin Fragner, FA ČVUT:
Ještěd od evidence hodnot k jejich respektování.

Mgr. Lukáš Beran, FA ČVUT:
Ochrana památek pozdní moderny v Německu - příklad Olympijského areálu v Mnichově.

přestávka 14:20 - 14:45

D/ REFLEXE A ÚČAST AUTORŮ V OSUDU JEJICH DĚL:

JUDr.PhDr. Jiří Plos, sekretář ČKA:
K některým aspektům autorskoprávní ochrany architektonických autorských děl ze 60. a 70. let XX. století.

Prof.Ing.akad.arch. Alena Šrámková, Šrámková architekti, s.r.o.:
Památková ochrana novostaveb.

Ing.arch. Věra Machoninová:
Architektura 60. a 70. let (mimo pár staveb v pam. ochraně) zanikne ... a 3 důvody proč tomu tak bude.

Prof.Ing.arch. Miroslav Masák, dr.h.c.: 
Čtyři stavby Sialu /o společné řeči/.

diskuze k odpolední části

Uvedené časy jsou orientační.

Program exkurzí dne 23. 3. 2011 - středa - dopoledne:
(začátky exkurzí v 10 h, délka cca 1 - 1,5 h)

 • Federální shromáždění - nová budova Národního muzea
  Průvodce: Bc. Karel Ksandr (generální ředitel NTM) nebo zástupce
 • Národní technické muzeum - expozice architektury, stavitelství a designu "Od Rudolfina po Ještěd"
  Průvodce: Ing.arch. Petr Krajči (spoluautor expozice)
 • Poválečná architektura v centru Prahy
  Průvodce: Ing.arch. Ondřej Beneš (FA ČVUT)

Z kapacitních důvodů se mohou zúčastnit jen návštěvníci přednášek, a to pouze jedné z nabízených exkurzí.


Poplatky:
Sborník ZDARMA pro přihlášené do 11. 3. 2011 !

 • Vstupné na přednášky dne 22. 3.: 1.690,-Kč
 • Snížené vstupné na přednášky dne 22. 3. pro zaměstnance NPÚ: 1.090,-Kč
 • Snížené vstupné na přednášky dne 22. 3. pro zaměstnance FA ČVUT, členy ČNK ICOMOS a členy ČKA: 1.490,-Kč
 • Snížené vstupné na přednášky dne 22. 3. pro studenty denního studia VŠ a SŠ: 590,-Kč
 • Oběd dne 22. 3.: 180,-Kč
 • Exkurze dne 23. 3.: 100,-Kč (pouze pro účastníky přednášek)
 • Sborník navíc: 300,-Kč objednat publikaci
  Ceny jsou vč. DPH.


Uzávěrka přihlášek:
Při naplnění kapacity sálu.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Doprovodná výstava a prezentace firem: 
Přihlášku k prezentaci firmy na doprovodné výstavě nebo inzercí ve sborníku vám zašleme na vyžádání.