Stavební poradenství

Úvodní strana / Nabízíme Vám / Stavební poradenství

Nabízíme stavebním firmám, projektantům, investorům, soukromým osobám i dalším zájemcům stavební poradenství s odpovídajícím specialistou v těchto okruzích:

 

A/ Závady a reklamace staveb za účasti soudního znalce

B/ Technologické postupy při realizaci a opravách staveb

C/ Výběr stavebních materiálů před zahájením projektu nebo stavby

 

A/ Závady a reklamace staveb za účasti soudního znalce

Tyto konzultace mají sloužit především pro prvotní rozhodnutí jak dále postupovat při řešení závad na stavbě. Nejdříve je zapotřebí posoudit oprávněnost reklamace, dále zda lze a jakým způsobem napravit zjištěné nedostatky, bude-li nutné vypracovat znalecký posudek a má-li význam řešit situaci soudní cestou.

 

B/ Technologické postupy při realizaci a opravách staveb

Konzultace slouží jako pomůcka při výběru optimálního technologického postupu při realizaci nového objektu nebo při opravách stávající budovy.

 

C/ Výběr stavebních materiálu před zahájením projektu nebo stavby

Porovnání výhod a nevýhod u Vámi požadovaných druhů stavebních výrobků, základní charakteristika jejich vlastností a další informace dle potřeby.

 

Místo konání:

Stavební konzultace se konají v sídle naší společnosti Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice v termínu dle dohody a na základě e-mailem zaslaných informací, fotodokumentace apod. V případě nutnosti je možné domluvit konzultaci i přímo na stavbě.

 

Cena:

Za první hodinu konzultací účtujeme 909 Kč (1.100 Kč vč. DPH 21%), každou další započatou hodinu 785 Kč (950 Kč vč. DPH 21%). V případě konzultace přímo na stavbě účtujeme dopravné.

 

Jak si objednat stavební poradenství:

1/ Zvolte okruh poradenství (A-C) a e-mailem nám zašlete stručný popis obsahu konzultace.

2/ My vybereme odpovídajícího experta.

3/ Bude-li zapotřebí vyžádáme si od Vás podrobnější informace, příp. další dokumentaci.

4/ Domluvíme termín konzultace se specialistou a navrhneme její přibližnou délku a hodinovou sazbu.

5/ Poplatek uhradíte na místě v hotovosti dle skutečné délky konzultace.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte:

E-mail: studio@studioaxis.cz