zpět na seznam

CYKLUS PORUCHY A SANACE - ČÁST OTVOROVÉ VÝPLNĚ

odborný seminář

Datum a místo konání:
6. 10. 2011 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

 • Závady z hlediska stavební fyziky - Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., CSI a.s.: 
  - tepelně technické vlastnosti výplní otvorů
  - vliv oken na výměnu vzduchu v budovách
  - nové požadavky na vlastnosti oken pro pasivní a nulové domy

 

 • Závady z konstrukčního hlediska - Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT: 
  - přirozené větrání a hnaný déšť
  - dodatečné utěsnění
  - tepelné mosty
  - meziokenní vložky
  - stínící prostředky

 
Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.
Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

 

Poplatek:
Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.