zpět na seznam

KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVEBNÍM ÚŘADEM

odborný seminář

Datum a místo konání:
11. 10. 2011 - úterý - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Cílová skupina:

Seminář je určen jak stavitelům a investorům, tak zaměstnancům stavebních úřadů i dalším zájemcům.

 

Přednášející a obsah semináře:

 • Karel Veselý - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor stavebního řádu:

Kontrolní prohlídky stavby (KP):

- Účel zavedení nového institutu KP do výstavby
- Obsah a rozsah kontrolního zjišťování
- Podklady pro provádění KP (včetně plánu KP)
- Účastníci KP
- Evidování KP
- Právní podmínky provádění KP
- Pravomoci a úkoly stavebního úřadu při KP
- Povinnosti účastníků výstavby a sankce v souvislosti s KP
- Postavení a funkce KP ve struktuře stavebního řádu
- Nově vytvořený Systém stavebně technické prevence (SSTP), který společně připravili MMR a ÚÚR

 • Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - soudní znalec, Fakulta stavební ČVUT:

Vady viditelné a skryté:
- Závady vnější (estetické)
- Závady prostředí z hlediska zdravotního a ekologického
- Závady bezpečnosti z hlediska stavebního, popř. statického

Chyby v:
- Předvýrobní přípravě staveb
- Projektové dokumentaci
- Provádění
- Užívání objektu a jeho údržbě
- Předpisech
- Nepředvídaných událostech (živelní pohromy, požáry, výbuchy atd.)

 
Program:

     08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
     09:00 - 13:00 Přednášky

     O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
     Konec semináře je orientační.
     Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


     Akreditace:
     Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

      

     Poplatek:
     Vstupné: 1.190,-Kč za osobu.
     Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

      

     Uzávěrka přihlášek:
     Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.