zpět na seznam

CYKLUS PORUCHY A SANACE - ČÁST FASÁDNÍ OMÍTKY A ZATEPLENÍ

odborný seminář

Datum a místo konání:
2. 11. 2011 - středa - od 9 do 13 h
Změna místa konání: Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6

Přednášející a obsah semináře:

 • Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc., Ing. Běla Stibůrková, CSc. - Fakulta stavební ČVUT:
  - provětrávaná dutina                                    
  - kontaktní zateplení
  - vliv atmosférických podmínek
  - vliv adheze a koheze
  - technologické závady
  - vliv povrchových nátěrů
  - zvláštnosti historických omítek
  - sanační opatření
 • Ing. Zdeněk Kobza - Rockwool, a.s.:
  Pokládka tepelněizolačních desek a jejich kotvení dle zjednodušeného návrhu dle ČSN 73 2902.
  - desky pro ETICS
  - zásady pokládky izolačních desek
  - zkušenosti z pokládky desek v systémech ETICS
  - nová ČSN 73 2902 a zjednodušený výpočet počtu mechanických kotev a kalkulátor pro stanovení jejich počtu
   


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.
Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

 

Poplatek:
Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.