zpět na seznam

PŘÍSTAVBY, NÁSTAVBY A VESTAVBY Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA

odborný seminář

Datum a místo konání:
10. 11. 2011 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

 

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT:

  • Konstrukční zásady: technické, ekonomické, právní a architektonické požadavky ve vazbě na konstrukční řešení, materiálovou základnu, dilatace a ČSN Obytné budovy
  • Kontaktní zateplení a jeho důsledky

 

Ing. František Chuděj, PKPO:

  • Zásady projektování: ČSN 73 0834, požární výška, dělení na požární úseky, únikové cesty

 

Ing. Vilém Stanke, PKPO:

  • Požadavky na stavební konstrukce: nosné konstrukce, požárně dělicí konstrukce, požární uzávěry, těsnění prostupů instalací

 

Dipl.Ing.(FH) Jaroslav Benák, Fermacell GmbH:

  • Systémová řešení pro nástavby

www.fermacell.cz


Seminář pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

 
Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.
Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

 

Poplatek:
Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.