zpět na seznam

VEŘEJNÉ DRAŽBY - ZKUŠENOSTI Z PRAXE A UKÁZKA FIKTIVNÍ DRAŽBY

odborný seminář

Datum a místo konání:
24. 11. 2011 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Cílová skupina:

Seminář je určen nejen pracovníkům územních samosprávných celků, orgánů státní správy, ale i dalším osobám, které potřebují alespoň základní znalosti o veřejných dražbách - např. budoucí dražebníci (žadatelé o vydání oprávnění na provádění veřejných dražeb), navrhovatelé, účastníci dražby, dlužníci, dražební věřitelé či osoby mající k předmětu dražby právo (např. zástavní právo, věcné břemeno apod.) a další zájemci.

Seminář je rovněž určen i pracovníkům živnostenských úřadů, kteří vydávají živnostenské oprávnění na dražební činnost.

 

Přednášející:

Ing. Zdeňka Niklasová - ředitelka odboru veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Pracovala v realitní oblasti, poté delší dobu jako dražebník, spolupodílí se na přípravě legislativní úpravy veřejných dražeb, vykonává lektorskou činnost pro státní správu, územní samosprávu a další subjekty, pravidelně publikuje odborné články z oblasti veřejných dražeb v odborném časopise. 

 

Obsah semináře:

 • od 9 do 13 h:

Veřejné dražby v České republice
- právní úprava veřejných dražeb
- rozdělení veřejných dražeb
- požadavky na dražebníka (i z pohledu živnostenského)

Veřejné dražby dobrovolné
- co může být předmětem dražby
- kdo může dražbu navrhnout
- postup při přípravě a realizaci dražby
- postavení osob dotčených veřejnou dražbou dobrovolnou, jejich práva a povinnosti

Veřejné dražby nedobrovolné
- co může být předmětem dražby
- kdo může dražbu navrhnout
- postup při přípravě a realizaci dražby
- postavení osob dotčených veřejnou dražbou nedobrovolnou, jejich práva a povinnosti

Veřejná dražba nedobrovolná nebo exekuce?
- rozdíly mezi veřejnou dražbou nedobrovolnou a exekuční dražbou z pohledu věřitele

Diskuze

 • od 14 do 16 h:

Ukázka fiktivní dražby
- oprávnění dražebníka před, během a po dražebním jednání ve vztahu k účastníkům dražby
- práva a povinnosti účastníka dražby před, v průběhu a po vlastním dražebním jednání
- průběh vlastního dražební jednání

Diskuze

 

Doporučené podklady:
zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

                                                                  

                                                                 Program:

                                                                 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
                                                                 09:00 - 13:00 Školení
                                                                 13:00 - 14:00 Přestávka na oběd
                                                                 14:00 - 16:00 Školení

                                                                 O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
                                                                 Konec semináře je orientační.
                                                                 Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".

                                                                 Akreditace:
                                                                 Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

                                                                 Poplatek:
                                                                 Vstupné: 2.290,-Kč za osobu.
                                                                 Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

                                                                 Uzávěrka přihlášek:
                                                                 Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.