zpět na seznam

CYKLUS PORUCHY A SANACE - ČÁST PODLAHY

odborný seminář

Datum a místo konání:
9. 12. 2011 - pátek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT:

Vlastnosti mechanické, fyzikální, chemické a ostatní pro:

  • Dřevěné podlahy
  • Dlažby a obklady
  • Lité podlahy vč. podkladů

Na základě toho analýza konstrukčních, fyzikálně-chemických a technologických závad a jejich vztah k ČSN, praktické příklady, návrh sanací.

 
Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.
Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

 

Poplatek:
Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.