zpět na seznam

VADY SKRYTÉ A ZJEVNÉ Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE

odborný seminář

Datum a místo konání:
19. 1. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - soudní znalec, Fakulta stavební ČVUT:

  • Vysvětlení pojmů (závada, porucha, náhodné a nenáhodné závady, zjevné a skryté závady)
  • Příčiny závad a jejich analýza
  • Zásadní závady v HSV a PSV
  • Příklady zjevných a skrytých závad
  • Statické závady projevující se trhlinami a nadměrnými průhyby a jejich důsledky
  • Závady z fyzikálního hlediska (tepelné a akustické mosty)
  • Závady povrchových úprav
  • Závady v konstrukcích z požárního hlediska
  • Praktické příklady

 
Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.
Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.