zpět na seznam

ODPOVĚDNOST ÚŘADŮ ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ

odborný seminář

Datum a místo konání:
26. 1. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

Mgr. Jiřina Bucharová - Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor územně a stavebně správní

- veřejná moc - státní správa, samospráva
- historie právní úpravy
- zásady právní úpravy
- odpovědnost státu, odpovědnost územních celků v samostatné působnosti
- zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem č. 82/1998 Sb. a jeho novelizace
- uplatnění nároku na náhradu škody a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu vůči státu
- příslušný úřad
- předběžné projednání
- promlčení nároků
- soudní vymáhání
- odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím
- odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
- škoda a rozsah náhrady škody
- nemajetková újma a zadostiučinění za nemajetkovou újmu
- regresní úhrady

 

         Program:

         08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

         09:00 - 13:00 Přednášky

         O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
         Konec semináře je orientační.
         Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".

         Akreditace:
         Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

         Poplatek:
         1.390,-Kč za osobu.
         Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

         Uzávěrka přihlášek:
         Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.