zpět na seznam

ŘEŠENÍ ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI V BUDOVÁCH

odborný seminář

Datum a místo konání:
31. 1. 2012 - úterý - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec:

  • Vliv azbestu a dalších vláken na zdraví člověka, postup při následné sanaci 
  • Vliv formaldehydu
  • Negativní důsledky hluku na zdraví
  • Přítomnost roztočů, mravenců, švábů a hlodavců v obytných budovách
  • Plísně a vlhkost v interiérech – jejich vznik a prevence
  • Radon – jeho zdroje, jednotky, druhy rizik a ochranná opatření včetně příkladů


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.
Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.190,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.