zpět na seznam

JAK PODAT ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ NEBO OHLÁŠENÍ STAVBY

odborný seminář

Datum a místo konání:
16. 2. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

Michal Lalík - poradce v oblasti investiční výstavby se specializací na aplikaci stavebního práva, autor několika publikací na téma stavebního práva. Pracoval řadu let na odboru územního plánování a stavebního řádu v Jilemnici:

 • Termín „stavební povolení“ a „ohlášení stavby“ dle stavebního zákona a souvisejících zákonů

 • Dokumentace pro stavební povolení (včetně dokumentace pro spojené územní a stavební řízení)

 • Dokumentace pro ohlášení stavby

 • Postup podání žádosti o stavební povolení a ohlášení stavby s rozborem povinně předkládaných podkladů

 • Varianty možného vyřízení žádosti o stavební povolení na stavebním úřadě

 • Varianty možného vyřízení žádosti o ohlášení stavby na stavebním úřadě

 • Povinnosti a práva vyplývající pro držitele stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby

 

  Program:

  08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

  09:00 - 13:00 Přednášky

  O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
  Konec semináře je orientační.
  Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


  Akreditace:
  Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

  Poplatek:
  1.190,-Kč za osobu.
  Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

  Uzávěrka přihlášek:
  Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.