zpět na seznam

CYKLUS PORUCHY A SANACE - PROSKLENÉ STĚNY A LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ

odborný seminář

Datum a místo konání:
7. 3. 2012 - středa - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT:

  • Prosklené stěny – statické chování, kotvení, jejich hodnocení z fyzikálního a požárního hlediska, stínicí prostředky, atd.
  • Lehké obvodové pláště – kotvení, objemové změny, tepelné mosty, korozivní účinky, atd.
  • Závady a jejich řešení na praktických příkladech.
 
Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.
Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.