zpět na seznam

OBNOVA PAMÁTEK 2012 - TRADIČNÍ ŘEMESLA V PAMÁTKOVÉ PÉČI

12. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi

Datum a místo konání:
20. - 21. 3. 2012 - úterý a středa - od 9 do cca 18 h
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 mapka
Dopravní spojení: konečná stanice metra "Dejvická" na lince "A"

Uzávěrka přihlášek:
9. 3. 2012 nebo při naplnění kapacity sálu.
Při platbě do 24. 2. 2012 publikace ZDARMA !


Záštita a spolupráce:


Akce se koná v souvislosti s mediálním tématem NPÚ pro rok 2012 "Tradiční materiály a postupy v péči o památky".

 

Program přednášek 20. 3. 2012 - úterý - od 9 do cca 17 h:
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 

 

* zahájení 09:00 h

 

Ing.arch. Naděžda Goryczková - generální ředitelka NPÚ:

Úvodní vystoupení.

 

Prof.Ing.arch.Akad.arch. Václav Girsa - vedoucí Ústavu památkové péče, FA ČVUT:

Tradiční materiály a technologie podmiňují další existenci památek.

 

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. - vedoucí technologické laboratoře, NPÚ ústřední pracoviště:

Tradiční materiály a postupy v péči o památky z pohledu památkového technologa.

 

* přestávka 10:10 - 10:35 h

 

Ing.arch. Tomáš Efler - Ústav památkové péče, FA ČVUT:

Tradiční řemesla při obnově lidové architektury.

 

Ing. Alfréd Schubert - externí spolupracovník NPÚ:

Obnova dřevěných oken, dveří a dalších truhlářských výrobků.

 

Pavel Jerie - vedoucí Odboru péče o památkový fond, NPÚ ústřední pracoviště:

Střešní krajina a pokrývačské řemeslo.

 

diskuze k dopolední části

 

* přestávka na oběd 12:20 - 13:20 h

 

Ing. Pavel Jakoubek - Studio acht s.r.o.:

Koordinace obnovy větších památkových objektů.

 

Ivan Houska - restaurátor:

Úloha a současná situace uměleckého řemesla v restaurování.

 

Ing. Vít Mlázovský - projektant:

Obnova krovu a konstrukce věží Malostranské besedy.

 

* přestávka 14:35 - 15:00 h                     

            

PhDr. Ladislav Špaček - Odbor péče o památkový fond, NPÚ ú.o.p v hl. m. Praze:

Uliční a chodníková dlažba jako integrální součást památkové hodnoty prostředí.   

 

Ing.arch. Jan Bárta - AQUA obnova staveb s.r.o.:

Význam tradičního řemesla při obnově historických fasád.

 

PhDr. Martin Ebel, Ph.D. - ředitel Muzea architektury a stavitelství NTM:

Vzdělávání ve stavebních profesích v minulosti.

 

diskuze k odpolední části

 

* předpokládaný konec cca 17:00 h

 

Uvedené časy jsou orientační.

 

 

Program exkurzí 21. 3. 2012 - středa:

(začátky od 10h, Národní muzeum od 13 h (!), délka exkurzí cca 1 - 1,5 h)

 

Pro velký zájem o exkurze jsme přidali prohlídky do NTM a NM.

 

* Královský letohrádek Belvedere (výklad Mgr. Petr Měchura) - od 10 h

* Malostranská beseda (výklad Ing. Vít Mlázovský) - od 10 h

* Müllerova vila (výklad Prof.Ing.arch.Akad.arch. Václav Girsa a Pavel Jerie) - od 10 h

* Národní technické muzeum (výklad Bc. Karel Ksandr) - od 10 h

* Národní muzeum (výklad Pavel Jerie) - POZOR od 13 h !

 

Poplatky:

Při platbě do 24. 2. 2012 publikace ZDARMA !

 • Vstupné na přednášky dne 20. 3.: 1.690,-Kč
 • Snížené vstupné na přednášky dne 20. 3. pro zaměstnance NPÚ: 1.090,-Kč
 • Snížené vstupné na přednášky dne 20. 3. pro zaměstnance FA ČVUT a členy ČNK ICOMOS: 1.490,-Kč
 • Snížené vstupné na přednášky dne 20. 3. pro studenty řádného studia VŠ a SŠ: 590,-Kč
 • Oběd dne 20. 3.: 180,-Kč
 • Exkurze dne 21. 3.: 100,-Kč (pouze pro účastníky přednášek)
 • Publikace "Tradiční řemesla v památkové péči": 300,-Kč (informace k objednávce na dobírku ZDE)
  Ceny jsou vč. DPH.

  Akreditace:
  Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.
 • Související dokumenty: