zpět na seznam

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

odborný seminář

Datum a místo konání:
29. 3. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. - VŠB TU Ostrava

 • Požadavky na samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

 • Metodické zajištění bezbariérového užívání objektů pozemních staveb.

 • Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

 • Stavby občanského vybavení.

 • Stavby pro výkon práce.

 • Bytové domy z pohledu požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.

 • Bytové domy a principy celoživotního bydlení.

 

  Program:

  08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

  09:00 - 13:00 Přednášky

  O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
  Konec semináře je orientační.
  Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


  Akreditace:
  Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

  Poplatek:
  1.190,-Kč za osobu.
  Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

  Uzávěrka přihlášek:
  Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.