zpět na seznam

GARÁŽE Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA

odborný seminář

Datum a místo konání:
12. 4. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT:
- dispoziční řešení garáží
- požární úseky
- únikové cesty
- požární odolnost

Mgr. Jiří Tesař - PKPO:
- rozdělení garáží a legislativa
- současná platná legislativa z oblasti PO a TPG
- provoz vozidel na alternativní paliva a jejich rozdělení
- základní podmínky parkování vozidel v hromadných garážích
- jednoduché příklady řešení

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. - PKPO:
- větrání přirozené a nucené
- požárně bezpečnostní zařízení – EPS
- odvod kouře a tepla

Jan Tuček - PKPO:
Protipožární vybavení objektů – vnitřní hydrantové systémy, hasicí přístroje:
- požadavky na instalace vnitřních hydrantových systémů
- technické řešení instalace – typy hydrantových systémů
- chyby v umístění a instalaci, pravidelné kontroly
- hasicí přístroje – základní požadavky
- hasební schopnost, třídy požáru – doporučené typy hasicích přístrojů
- umístění hasicích přístrojů, pravidelné kontroly


Seminář pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

 
Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.
Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.