zpět na seznam

NOVÁ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/31/EU O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV (EPBD) A JEJÍ PROMÍTNUTÍ DO ZÁKONA 61/2008 SB. A VYHLÁŠKY 148/2007 SB.

odborný seminář

Datum a místo konání:
26. 4. 2012 - čtvrtek - od 9 do cca 12-13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. - autorizovaný inženýr a energetický auditor:

     • ustanovení směrnice EP a RADY 2010/31/EU a její promítnutí do naší legislativy (EPBD)
     • rozdělení budov podle energetické náročnosti
     • nové požadavky na energetickou náročnost budov
     • kriteria hodnocení budov podle vyhlášky o energetické náročnosti budov a revidované ČSN 73 0540
     • navrhování konstrukcí a budov s minimální energetickou náročností 


     Program:

     08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
     09:00 - 13:00 Přednášky

     O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
     Konec semináře je orientační.
     Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


     Akreditace:
     Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

     Poplatek:
     1.290,-Kč za osobu.
     Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

     Uzávěrka přihlášek:
     Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.