zpět na seznam

STAVEBNÍ OPATŘENÍ PROTI VNĚJŠÍMU HLUKU A OTŘESŮM

odborný seminář

Datum a místo konání:
9. 5. 2012 - středa - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

 • Ing. Olga Mikulová - Hygienická stanice hl. města Prahy:

HLUKOVÁ LEGISLATIVA:

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

- limity hluku konkrétně

- chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb, vnitřní prostor, pracoviště

- zdroje stacionární, hluk dopravy pozemní, letecké, zdroje uvnitř objektu

- organizace limitů (základní hladina + korekce)

- měření hluku

 

 • Doc.Ing. Jan Kaňka, Ph.D. - Fakulta stavební ČVUT:

ZDROJE HLUKU A OCHRANA PROTI NĚMU:

- zdroje zvuku ve venkovním prostoru a jejich význam

- pozemní komunikace jako zdroj zvuku

- výpočet hluku z dopravy

- vliv složení dopravního proudu, rychlosti, povrchu komunikace, zeleně, nízké rozptýlené zástavby, překážek

- technická opatření proti hluku z dopravy (protihlukové stěny, valy, vedení komunikace v zářezu, tunely,

- trasování komunikací, využití jednosměrného provozu

- organizační opatření proti hluku dopravy.

- informační hodnota zvuku - nejvyšší přípustné hodnoty obecně

- interidividuální senzitivita na zvuk - význam limitů

 

 • Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT:

STAVEBNÍ OPATŘENÍ PROTI HLUKU:

- ochrana objektů proti hluku a otřesům

- protihlukové stěny – jejich srovnání

- ozeleněné bariéry

- vliv zeleně na hlučnost


Program:

         08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
         09:00 - 13:00 Přednášky

         O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
         Konec semináře je orientační.
         Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


         Akreditace:
         Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

         Poplatek:
         1.390,-Kč za osobu.
         Ceny jsou uvedeny včetně DPH.