zpět na seznam

ARCHITEKTURA A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

odborný seminář

Datum a místo konání:
16. 5. 2012 - středa - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Jak požární bezpečnost ovlivňuje architektonický návrh budovy? Jaký je vliv na dispoziční řešení, na výsledný vzhled fasády i podobu interiéru? Seminář ukáže na praktických příkladech správná i chybná řešení.

 

Přednášející a obsah semináře:

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - soudní znalec, Fakulta stavební ČVUT:

Ing.arch. Jan Paroubek - Fakulta architektury ČVUT:

 • požární odolnost v závislosti na stupni požární bezpečnosti
 • odstupové vzdálenosti
 • umistění hasicích přístrojů
 • zásahové cesty
 • konstrukce z požárního hlediska
 • vliv požární bezpečnosti na dispoziční řešení
 • rozdělení na požární úseky
 • únikové cesty

  • Program:

   08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
   09:00 - 13:00 Přednášky

   O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
   Konec semináře je orientační.
   Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


   Akreditace:
   Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

   Poplatek:
   1.190,-Kč za osobu.
   Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

   Uzávěrka přihlášek:
   Na seminář se lze ještě přihlásit.