zpět na seznam

ZÁVADY HISTORICKÝCH BUDOV

odborný seminář

Datum a místo konání:
31. 5. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

Doc.Dr.Ing. Luboš Podolka - Fakulta stavební ČVUT:

  • závady památek ze statického hlediska (poruchy kleneb, trhliny ve stěnách)
  • praktické příklady

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT:

  • závady spodní stavby u památkových staveb (vlhkost, koroze)
  • závady kamenného a cihelného zdiva
  • závady dřevěných konstrukcí a krovů
  • odstraňování závad na praktických příkladech


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.
Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.