zpět na seznam

AUTORSKÉ PRÁVO PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

odborný seminář

Datum a místo konání:
19. 6. 2012 - úterý - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
Prof.Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. - univerzitní profesor (VUT v Brně a MU v Brně), člen Legislativní rady vlády České republiky a soudní znalec, který se dlouhodobě věnuje mj. problematice duševního vlastnictví, jeho ochraně a oceňování.

  • Úvod do autorského práva.

  • Co je a co není autorské dílo.

  • Autorská díla literární, výtvarná, architektonická a urbanistická.

  • Díla kolektivní a zaměstnanecká.

  • Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo.

  • Osobnostní a majetková autorská práva.

  • Licence k dílům architektonickým.

  • Ochrana práva autorského.

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.
Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.590,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.