zpět na seznam

VÝTAHY 2012

odborný seminář

Datum a místo konání:
14. 6. 2012 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Cílové skupiny:

Vlastníci a správci budov, bytová družstva, projektanti, stavební firmy, investoři, developeři atd.

"Nejen projektanti, ale také investoři a vlastníci by měli vědět co má dobrý projekt obsahovat a co mají na projektantovi požadovat."

"Nejen investoři, ale také projektanti by se měli orientovat v požadavcích na provozovatele, v kritériích výběru výtahů, ekonomickém provozu, financování atd."

 

Přednášející a témata přednášek:
 

 • Požadavky na majitele a provozovatele výtahů
  Ing. Jan Dvořák, generální sekretář Unie výtahového průmyslu ČR
 • Servis a zkoušení výtahů, zvyšování bezpečnosti existujících výtahů, inspekční prohlídky, odstraňování provozních rizik
  Václav Vaněk, vedoucí redaktor oboru Výtahy portálu TZB-info
 • Kritéria pro výběr a vyhodnocování nabídek nových výtahů nebo jejich výměnu
  Ing. Bohuslav Kratěna, předseda představenstva Unie výtahového průmyslu ČR
 • Řešení pro modernizace výtahů a energeticky úsporné pohony ReGen
  Patrik Fanc, OTIS a.s.
 • Možnosti financování
  Ing. Dagmar Jonášová, vedoucí odd. vývoje produktů, Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
 • Aktuální právní předpisy a technické normy v projektech z hlediska konstrukční bezpečnosti
  Ing. Jan Dvořák, generální sekretář Unie výtahového průmyslu ČR
 • Aktuální právní předpisy a technické normy v projektech z hlediska požární bezpečnosti výtahů
  plk.Ing. Zdeněk Hošek, vedoucí oddělení technické prevence, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.
Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


Odborný garant:
Unie výtahového průmyslu ČR


Generální partner:
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

raiffeisenMediální partneři:

TZB - info ... www.tzb-info.cz ... server pro technická zařízení budov

VÝTAHY SERVER ... www.i-vytahy.cz ... český národní výtahářský server

 

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.190,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Uzávěrka přihlášek posluchačů:
7. 6. 2012 nebo při naplnění kapacity sálu.


Uzávěrka přihlášek prezentací:
1. 6. 2012
Přihlášku k prezentaci si můžete vyžádat na našem e-mailu: studio@studioaxis.cz