zpět na seznam

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA), SE ZAMĚŘENÍM NA POSLEDNÍ NOVELU ZÁKONA /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
5. 5. 2016 - čtvrtek - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. - ředitel legislativního odboru, Ministerstvo životního prostředí

!!! ZMĚNY v zákoně EIA č. 100/2001 Sb., které jsou účinné od 1. 4. 2015 jako zákon č. 39/2015 Sb. !!!

V reakci na řízení o porušení Smlouvy o založení EU vedené Evropskou komisí proti ČR byla přijata zásadní novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí účinná od 1. dubna 2015 (zákon č. 39/2015 Sb.), která mj. změnila formu stanoviska EIA na závazné stanovisko a přinesla některé nové povinnosti pro investory i orgány veřejné správy. Vláda současně připravuje poměrně zásadní revizi povolovacího procesu pro záměry v režimu EIA tak, aby se jednalo o jedno řízení, jehož bude EIA součástí.

 

 • Podrobný výklad k poslední novele zákona (zákon č. 39/2015 Sb.)
  • nové definice (zejména dotčená veřejnost a navazující řízení)
  • možnost odvolání a soudního přezkumu u tzv. negativního závěru zjišťovacího řízení
  • změna stanoviska EIA na závazné stanovisko, verifikace a tzv. coherence stamp, přechodná ustanovení a tzv. ověřovací stanovisko
  • pravidla pro navazující řízení v oblasti zveřejňování informací a konzultací veřejnosti
  • pravidla soudního přezkumu závěru zjišťovacího řízení a povolujících rozhodnutí
 • Informace o připravovaných novelizacích zákona
  • novela stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dalších předpisů (materiál je nyní projednáván Legislativní radou vlády) – propojení EIA a povolovacích řízení podle stavebního zákona
  • transpozice revidované EIA směrnice (2014/52/EU), úprava jednotlivých bodů v příloze č. 1 apod.

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.