zpět na seznam

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2016 /Jablonné nad Orlicí/

3. ročník odborné konference

Datum a místo konání:
13. - 14. 4. 2016 - středa a čtvrtek
Hotel Filipinum, Aloise Hanuše 141, 561 64 Jablonné nad Orlicí MAPKA

Uzávěrka přihlášek pro posluchače a firemní prezentace:
18. 3. 2016 nebo při naplnění kapacity sálu

 

Cíle konference:

Po prvním ročníku této konference v roce 2014, která šíří nastíněných problémů prokázala nezbytnost součinnosti pracovníků vodárenských společností, hydrogeologů, projektantů a úředníků státní správy při využívání a ochraně vodních zdrojů podzemní vody a po druhém ročníku této konference v roce 2015, která se zabývala dvěma mimořádně aktuálními problémy Sucho a Zemské teplo, bude nepochybně stejně zajímavý třetí ročník této konference, protože jeho připravovaný program jistě zaujme především pracovníky zabývající se jímacími objekty podzemní vody, optimalizací jímacích území a plánováním jejich dalšího rozvoje.

Tak jako při prvních dvou ročnících konference, tak i na konferenci 2016 vystoupí naši přední odborníci jak z vysokých škol a výzkumné sféry, tak z vodárenské a hydrogeologické praxe a bonusem třetího ročníku bude půldenní exkurze po lokalitách hydrogeologickém rajónu 4260 Kyšperská synklinála (artéské vrty, sanace podzemních vod hlubšího oběhu, regionální monitoring, likvidace nevyužívaných objektů).


Program konference:

 

  • 13. 4. 2016 středa


8,30 – 10,00 Příjezd, prezence, ubytování / Občerstvení
10,00 – 10,30 Zahájení konference a úvodní referáty

10,30 – 12,00 První přednáškový blok - Bilancování zásob podzemní vody, základní předpoklad pro optimalizaci jímacích území

10,30 – 11,00 RNDr. Renata Kadlecová:
Shrnutí výsledků projektu Rebilance zásob podzemních vod   

11,00 – 11,30 RNDr. Martin Milický, Ing. Jan Uhlík Ph.D.:
Využití hydraulických modelů pro bilancování a stanovení využitelného množství podzemní vody, prognóza suchého období

11,30 – 12,00 RNDr. Svatopluk Šeda:
Optimalizace jímacích území podzemní vody nemá alternativu

12,00 – 14,00 Oběd

14,00 – 18,00 Druhý přednáškový blok - Údržba a obnova jímacích území

14,00 – 14,30 RNDr. Daniel Smutek:
Péče o historické vrtané studny, možnosti jejich údržby, přestavby nebo náhrady

14,30 – 15,00 Mgr. Petr Nakládal:
Geogynekologie, aneb nová metoda sanace starých a havarovaných vrtů

15,00 – 15,30 Rudolf Lidařík:
Regenerace vrtaných a šachtových studen

15,30 – 16,00 Odpolední občerstvení

16,00 – 16,30 Ing. Rudolf Kalousek, RNDr. Svatopluk Šeda:
Stav gravitačních pramenišť a péče o ně

16,30 – 17,00 RNDr. Martin Procházka, RNDr. Petr Kvapil:
Nové postupy diagnostiky jímacích vrtů a optimalizace jejich cílené regenerace

17,00 – 17,30 Ing. Zdeněk Hradil:
Technologie hloubení a vystrojování jímacích a monitorovacích vrtů ve vícekolektorových zvodnělých systémech

17,30 - 18,00 JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.:
Vlastnictví průzkumných vrtů, studen a jiných vodních děl nacházejících se na cizím pozemku

19,00 Večeře / Do 24,00 Společenský večer                

 

  • 14. 4. 2016 čtvrtek


8,30 – 12,00 Třetí přednáškový blok – zajímavosti z praxe

8,30 – 9,00 hod. RNDr. Jiří Sedlák, RNDr. Ivan Gnojek, RNDr. Zuzana Skácelová, RNDr. Oldřich Levý:
Geofyzikální průzkum pánevních struktur jako nedestruktivní a nerizikový způsob poznávání geologické stavby území

9,00 – 9,30 hod. Mgr. Petr Ferbar, Ing. Mgr. Bohumír Šraut:
Péče o zdroje podzemních vod z pohledu správce povodí

9,30 – 10,00 hod. Mgr. Dana Havlin Novakova, Ph.D.:
Připravovaná vyhláška o umísťování jaderných zařízení a její možná aplikace ve vodárenské praxi

10,00 – 10,30 hod. Dopolední občerstvení

10,30 – 11,00 hod Ing. Jan Šeda:
Bludné proudy střídavé a stejnosměrné a jejich možný dopad na vodárenská a jiná zařízení

11,00 – 11,30 hod. RNDr. Petr Čížek:
Stanovení množství vody pro neveřejnou spotřebu v dosahu jímacích území podzemní vody pro veřejnou potřebu

11,30 – 12,00 Závěr konference
12,00 – 13,30 Oběd a odjezd účastníků nezúčastňujících se exkurze


13,30 – 16,30 Exkurze s návštěvou těchto lokalit:

* Jablonné nad Orlicí - prohlídka jímacího území Lubník znečištěného chlorovanými uhlovodíky

* Letohrad - prohlídka přetokového vrtu LT-2 s vydatností 70 l/s a místa přirozeného odvodnění hydrogeologické struktury na kyšperském zlomu v množství cca 150 l/s

* Písečná - prohlídka lokality s několika desítkami sanačních vrtů a problematika jejich dalšího osudu

16,30 – 17,00 Návrat do Jablonného nad Orlicí a odjezd

Na konferenci bude možno zakoupit publikaci Ing. Zdeňka Hradila: "Vrtání ponornými kladivy", což je praktický průvodce touto novou technikou a technologií.
 


Organizační pokyny:

  • Předběžné přihlášky k přednesení příspěvku zasílejte do 20. 1. 2016 na seda@fingeo.cz
  • Abstrakty předběžně přihlášených příspěvků zasílejte písemně nebo elektronickou poštou do 15. 2. 2016 na seda@fingeo.cz
  • Příspěvky k prezentaci budou vybrány odbornými garanty a výsledky výběru budou uchazečům sděleny do 29. 2. 2016
  • Termín dodání vybraných příspěvků do 15. 3. 2016. Tyto příspěvky budou zařazeny do elektronického sborníku
  • Termín odeslání závazných přihlášek pro posluchače je do 18. 3. 2016 viz přihláška ZDE
  • Termín odeslání závazných přihlášek pro firemní prezentace je do 18. 3. 2016 na studio@studioaxis.cz


Konference je akreditována pro celoživotní vzdělávání členů ČKAIT a u MV pro vzdělávání úředníků veřejné samosprávy.

Informace o minulé konferenci Podzemní vody 2015 a odkaz na prezentace přednášejících najdete ZDE

 

Pořadatelé:
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.,
FINGEO s.r.o., Ústí nad Orlicí,
STUDIO AXIS spol. s r.o., Praha

Odborná záštita:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Česká asociace hydrogeologů

Za aktivní účasti:

senátora Petra Šilara

Hlavní mediální partner:

TZB info

Mediální partneři:
Časopis SOVAK
Časopis Vodní hospodářství
Vodovod.info - portál vodárenství

Odborní garanti:
RNDr. Svatopluk Šeda
RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.
RNDr. Martin Milický
RNDr. Renata Kadlecová

Organizační garant - přihlášky a informace pro posluchače a prezentace:
STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

Cena pro posluchače:
Poplatek za účast na konferenci (bez ubytování) je 3.500,-Kč včetně DPH 21% za osobu a zahrnuje veškeré organizační výdaje, texty přednášek v elektronické formě, občerstvení o přestávkách, 2x oběd, 1x večeři a náklady na exkurzi.
Daňový doklad vystavíme do 15 dnů po platbě.
Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme. Je možné vyslat náhradníka.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Cena za firemní prezentaci:
Poplatek za prezentaci firmy vlastním reklamním panelem je 2.500,-Kč včetně DPH 21% a zahrnuje pronájem místa pro umístění vlastního panelu, roletky apod. ve vstupní hale po oba dny konference. Poplatek nezahrnuje vstupné na konferenci. V případě zájmu nám prosím zašlete závaznou objednávku s uvedením fakturačních údajů na náš e-mail: studio@studioaxis.cz

Uzávěrka přihlášek pro posluchače a firemní prezentace:
18. 3. 2016 nebo při naplnění kapacity sálu

Ubytování:
Ubytování si objednává a hradí předem každý účastník konference individuálně:
Hotel Filipinum***, Aloise Hanuše 141, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: 465 641 888  /  Mobil: 602 694 111  /   E-mail: hotel@filipinum.cz
www.filipinum.cz

Při rezervaci ubytování je nutné nahlásit, že jste účastníci konference !


Sborník textů z konference si můžete stáhnou níže:

Související dokumenty: