zpět na seznam

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY - APLIKACE A VÝKLAD /Ostrava/

odborný seminář

Datum a místo konání:
1. 11. 2012 - čtvrtek - od 9 do 16 h - Ostrava
Vědecko-technologický park Ostrava, Technologická 372/2, Ostrava-Pustkovec mapka

Přednášející a obsah semináře:
Mgr. Tomáš Machurek - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
- spoluautor zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a Metodiky zadávání veřejných zakázek
- jeden ze zakládajících členů a předseda Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky

 • Novela ZVZ č. 55/2012 Sb., prováděcí předpisy, výhled další legislativy
 • Nové prováděcí vyhlášky platné od 1. 9. 2012 !!!
 • Základní pojmy (např. dotovaný zadavatel, významná veřejná zakázka, profil zadavatele)
 • Zadávací dokumentace, poskytování, dodatečné informace
 • Kvalifikace (např. změny v oblasti finančních a ekonomických a technických kvalifikačních předpokladů, doba prokazování kvalifikace a změny)
 • Zadávací řízení (např. zjednodušené podlimitní řízení, hodnotící kritéria, lhůty a jejich změny)
 • Další nové povinnosti zadavatelů (např. uveřejňování, předběžné oznámení, odůvodnění veřejné zakázky a jeho dopady, osoby se zvláštní způsobilostí)
 • Dohledová činnost ÚOHS (např. zkrácení lhůt pro námitky, zvýšení pokut)

 
Rozsáhlé studijní materiály zdarma:

Kromě OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ obdrží každý účastník ZDARMA ROZSÁHLÉ STUDIJNÍ PODKLADY. Uživatelům e-čteček, tabletů a chytrých telefonů můžeme na přání zaslat zákon o VZ ve formátech MOBI a EPUB.


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 12:00 Školení
12:00 - 13:00 Přestávka na oběd
13:00 - 16:00 Školení

                                                                 O přestávkách podáváme zdarma občerstvení. Na oběd se lze stravovat v okolních restauracích.
                                                                 Konec semináře je orientační.


                                                                 Akreditace:
                                                                 Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.


                                                                 Poplatek:
                                                                 Vstupné: 2.290,-Kč za osobu včetně DPH.
                                                                 Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.


                                                                 Uzávěrka přihlášek:
                                                                 Na seminář se lze ještě přihlásit.