ZÁKON O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH

Úvodní strana / Nabízíme Vám / Zákony a vyhlášky / ZÁKON O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH

Zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách popisuje veřejné dražby dobrovolné a veřejné dražby nedobrovolné.


Dobrovolnou dražbu navrhuje vlastník majetku, likvidátor obchodní společnosti nebo správce konkurzní podstaty (insolvenční správce) úpadce. Nedobrovolnou dražbou se zpeněžuje zástava, která slouží k zajištění pohledávky věřitele.

Dražbu organizuje dražebník (na základě živnostenského oprávnění) a průběh dražby řídí licitátor - tím může být sám dražebník nebo osoba dražebníkem pověřená.

Níže si lze stáhnout zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 27/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách.

Související dokumenty: