zpět na seznam

STAVEBNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA V ŘÍZENÍCH O UMÍSTĚNÍ, POVOLENÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB ÚČINNÁ OD LEDNA 2013 /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
31. 1. 2013 - čtvrtek - od 9 do 13 h - Praha
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 mapka

Tento termín je již obsazen. Další termíny, kterých se můžete zúčastnit:

7. 2. 2013 v Ostravě

21. 3. 2013 v Praze

 

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Václava Koukalová - Česká společnost pro stavební právo

  • Velká novela stavebního zákona v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb účinná od ledna 2013
  • Umisťování staveb a zařízení
  • Stavební řízení
  • Územní řízení
  • Ohlašování a povolování staveb
  • Vznik práva k užívání stavby
  • Správní delikty
  • Autorizovaný inspektor
  • Odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby


Podklady:

Novelu stavebního zákona č. 350/2012 Sb., stavební zákon č. 183/2006 Sb. a další související zákony si můžete stáhnout ZDE


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.290,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.