zpět na seznam

VEŘEJNÉ DRAŽBY - ZKUŠENOSTI Z PRAXE A UKÁZKA FIKTIVNÍ DRAŽBY /Ostrava/

odborný seminář

Datum a místo konání:
18. 4. 2013 - čtvrtek - od 9 do 16 h - Ostrava
Vědecko-technologický park Ostrava, Technologická 372/2, Ostrava-Pustkovec mapka

Cílová skupina:

Seminář je určen nejen pracovníkům územních samosprávných celků, orgánů státní správy, ale i dalším osobám, které se potřebují orientovat v průběhu veřejných dražeb - např. budoucí dražebníci (žadatelé o vydání oprávnění na provádění veřejných dražeb), navrhovatelé, účastníci dražby, dlužníci, dražební věřitelé či osoby mající k předmětu dražby právo (např. zástavní právo, věcné břemeno apod.) a další zájemci.

Seminář je rovněž určen i pracovníkům živnostenských úřadů, kteří vydávají živnostenské oprávnění na dražební činnost.

Přednášející:

Ing. Zdeňka Niklasová - ředitelka odboru veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Pracovala v realitní oblasti, poté delší dobu jako dražebník, spolupodílí se na přípravě legislativní úpravy veřejných dražeb, vykonává lektorskou činnost pro státní správu, územní samosprávu a další subjekty, pravidelně publikuje odborné články z oblasti veřejných dražeb v odborném časopise.

Obsah semináře:

  • od 9 do 13 h:
    • Veřejné dražby v České republice
     - právní úprava veřejných dražeb
     - rozdělení veřejných dražeb
     - požadavky na dražebníka (i z pohledu živnostenského)

     Veřejné dražby dobrovolné
     - co může být předmětem dražby
     - kdo může dražbu navrhnout
     - postup při přípravě a realizaci dražby
     - postavení osob dotčených veřejnou dražbou dobrovolnou, jejich práva a povinnosti

     Veřejné dražby nedobrovolné
     - co může být předmětem dražby
     - kdo může dražbu navrhnout
     - postup při přípravě a realizaci dražby
     - postavení osob dotčených veřejnou dražbou nedobrovolnou, jejich práva a povinnosti

     Veřejná dražba nedobrovolná nebo exekuce?
     - rozdíly mezi veřejnou dražbou nedobrovolnou a exekuční dražbou z pohledu věřitele

     Diskuze

      • od 14 do 16 h:
        • Ukázka fiktivní dražby
         - oprávnění dražebníka před, během a po dražebním jednání ve vztahu k účastníkům dražby
         - práva a povinnosti účastníka dražby před, v průběhu a po vlastním dražebním jednání
         - průběh vlastního dražební jednání

         Diskuze

         Doporučené podklady:
         zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                         Program:

                                                                                                                                                                                                                                                                         08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
                                                                                                                                                                                                                                                                         09:00 - 13:00 Školení
                                                                                                                                                                                                                                                                         13:00 - 14:00 Přestávka na oběd
                                                                                                                                                                                                                                                                         14:00 - 16:00 Školení

                                                                                                                                                                                                                                                                         O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
                                                                                                                                                                                                                                                                         Konec semináře je orientační.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Akreditace:
                                                                                                                                                                                                                                                                         Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Poplatek:
                                                                                                                                                                                                                                                                         Vstupné: 2.290,-Kč za osobu včetně DPH.
                                                                                                                                                                                                                                                                         Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Uzávěrka přihlášek:
                                                                                                                                                                                                                                                                         Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.