zpět na seznam

ZÁVADY KAMENNÉHO A CIHELNÉHO ZDIVA U HISTORICKÝCH STAVEB /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
15. 1. 2013 - úterý - od 9 do 13 h - Praha
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 mapka

Přednášející a obsah semináře:

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví:

  • Trhliny:

způsobené nestabilním podložím a objemovými změnami, zejména smršťováním

  • Vlhkost:

a) ve spodní části staveb způsobená vzlínáním nebo průsakem vody z podzákladí či bočních stran - její likvidace především pomocí odvětrávacích systémů (nosné stěny bývají často ze smíšeného zdiva) s doplňkovými úpravami (sanační omítky, difuzní lišty)

b) v horní části staveb způsobená zatékáním vody z neutěsněné střechy - možnost výskytu dřevokazných hub

  • Kamenné zdivo:

destrukce zdiva vlivem povětrnosti, změna jeho fyzikálních a mechanických vlastností, jeho sanace

zpevněním a konzervací povrchu, opravou porušené části zatmelením, výměnou porušené části novou částí

  • Cihelné a smíšené zdivo:

výkvěty, korozivní účinky, vliv malty, negativní účinek vegetace, rozdílné chování cihelného a smíšeného zdiva

  • Komíny:

příčiny špatného tahu komína, vliv umístění komínů na jejich správnou funkci, tlakové poměry a proudění, vliv spalin na kondenzaci a usazování sazí, tepelnětechnické poměry v komínech, rizika vzniku požáru, vliv povětrnosti na destrukci komínových hlav


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.