zpět na seznam

SAMOČISTICÍ POVRCHY FASÁD A STŘECH /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
16. 4. 2013 - úterý - od 9 do 13 h - Praha
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 mapka

Přednášející a obsah semináře:
Mgr. Pavel Šefl, CSc. – Advanced Materials-JTJ s.r.o.

Účastníci semináře se seznámí s problematikou nejnovějších materiálů založených na uplatnění poznatků z oblasti nanotechnologií. Téma je zaměřeno na otázky praktického uplatnění materiálů využívajících vlastnosti nanočástic fotoaktivního oxidu titaničitého. Mezi tyto materiály patří i nejvyspělejší vývojová generace nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem. Ty umožňují vytváření vysoce účinných fotokatalytických povrchů, které se, mimo jiné, vyznačují silným a dlouhodobým samočisticím efektem.

  • Fotokatalytické materiály a jejich využití ve stavebnictví
  • Fotokatalytické nátěrové hmoty 2. a 3. generace: možnosti využití, způsob aplikace, praktické zkušenosti
  • Praktická ukázka aplikace fotokatalytických nátěrových hmot


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.290,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Uzávěrka přihlášek:
Na seminář se lze ještě přihlásit.