zpět na seznam

MIKROKLIMA V HISTORICKÝCH INTERIÉRECH /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
21. 5. 2013 - úterý - od 9 do 13 h - Praha
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 mapka

Seminář je určený především vlastníkům a správcům historických objektů, muzeím, galeriím apod.

 

Přednášející a obsah semináře:

 

  • Doc.Ing. Karel Papež, CSc - Fakulta stavební ČVUT:

Působení mikroklimatu na historické stavby, jejich konstrukční prvky a na předměty (exponáty) uložené v prostorách historických staveb.

Vliv nevhodných parametrů mikroklimatu v konkrétních prostorách. Mikroklima a předměty v interiéru historické budovy. Úpravu vnitřního mikroklimatu je nutné řešit vždy pro konkrétní stavbu a materiály v ní uložené. Vnitřní prostředí a jeho úpravy mohou sice působit kladně na vlastní stavbu, ale současně být nevhodné pro uložené věci (textilie, papír, kov apod.) Význam detailního průzkumu a prohlídka konkrétních staveb či prostorů. Možnosti řešení pro zajištění odpovídajícího vnitřního mikroklimatu. Některé konkrétní příklady řešení.

 

  • Miroslav Černý - Národní památkový ústav:

Požadavky na mikroklima v historických budovách.

Druh stavby. Technická řešení úpravy mikroklimatu a jejich rizika. Co musíme vědět než začneme řešit mikroklima. Různorodost klimatu a vliv na mikroklima. Vznik vlhkosti vzduchu. Relativní vlhkost. Kde, jak a kdy měřit. Doporučená  mikroklima pro různé materiály. Větrání a sluneční záření. Co interiér vyžaduje ? Charakteristika nevytápěné - temperované - vytápěné prostory. Negativní důsledky nižší/ vyšší relativní vlhkosti a její výkyvy.

 

  • Ing. Michael Balík, CSc. - expert Českého egyptologického ústavu FFUK:

Metody snižování vlhkosti konstrukcí s využitím vzduchových úprav.

Proudění vzduchu v dutinách má výrazně pozitivní vliv na vlhkost konstrukcí – stěny, které přiléhají k prostorům, pasivně nebo aktivně provětrávaným, mají možnost podstatně větší difuze, tj. přestupu vodní páry z konstrukcí a tím snižování jejich hmotnostní vlhkosti. Na tomto principu jsou založeny sanační vzduchové úpravy, jejich účinnost je různá, ovlivněná vstupními podmínkami: vlhkostí, salinitou, teplotami, způsobem využívání atd. Rámcově je možno tyto úpravy rozdělit na celoplošné, horizontální nebo vertikální a na dílčí (obecně oblíbené podélné vzduchové kanály, odvětrávané rýhy apod.). Na základě dlouholetých zkušeností s návrhy těchto úprav je třeba konstatovat, že ve velké většině bývají kombinovány s dalšími sanačními úpravami – např. chemickými clonami, aktivní elektroosmózou, sanačními omítkami atd.


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.290,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.