zpět na seznam

NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV DLE NOVÝCH POŽADAVKŮ - podle zákona č. 318/2012 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. platné od 1. 4. 2013 /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
4. 6. 2013 - úterý - od 9 do 13 h - Praha
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 mapka

Cílová skupina:
projektanti, stavbyvedoucí, stavební dozoři, investoři, stavební úřady, atd.

 

Přednášející a obsah semináře:

Doc.Ing. František Kulhánek, CSc. - Fakulta stavební ČVUT
Doc.Ing. Michal Kabrhel, PhD. - Fakulta stavební ČVUT

 

  • Nová "Vyhláška o energetické náročnosti budov" č. 78/2013 Sb. účinná od 1. 4. 2013 !!!
  • Zákon č. 318/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
  • ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov
  • Výběr stavebního pozemku, dispoziční a objemové řešení budov
  • Návrh obvodových, střešních a vnitřních konstrukcí
  • Návrh technických systémů budov (vytápění, větrání, příprava teplé vody)
  • Energetické hodnocení budov (PENB, energetický štítek obálky budovy, energetický štítek budovy, hodnocení podle vyhl. č. 78/2013)
  • Environmentální hodnocení budov


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.290,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.